Hlavní publikované výsledky projektu

Softwarové nástroje

HBV-EM 1.0 - matematický model vývoje a tání sněhové pokrývky

HBV EM 1.0 je distribuovaný hydrologický model. Koncept modelu vychází z modelu HBV-ETH. Hlavní řešenou částí modelu je komponenta sněhové pokrývky. Vývoj a tání sněhové pokrývky je možné modelovat na základě teplotního indexu, rozšířeného teplotního indexu nebo pomocí energetické bilance s minimálními požadavky na vstupní data. Model umožňuje automatickou optimalizaci parametrů modelu a přehledné grafické zobrazení výsledků.

Model je volně šiřitelný bez požadavků na poplatky a licence a je možné jej stáhnout zde.

Laviny - mapová mobilní aplikace

Aplikace do mobilních zařízení pro práci s informacemi generovanými systémem laviny.info. Aplikace umožňuje zobrazovat výstupy s informacemi o lavinových drahách, stupni lavinového nebezpečí i rozložení sněhové pokrývky v horských oblastech.

Mobilní aplikace pro operační systém Android je ke stažení na play.google.

Mobilní aplikace pro operační systém Windows je ke stažení na Windows store.

Specializovaná mapa s odborným obsahem

Mapa lavinového ohrožení v horských oblastech České republiky

Mapa lavinového ohrožení v horských oblastech České republiky představuje soubor osmi map s odborným obsahem zaměřeným na vymezení území potenciálně ohroženém pádem lavin. Na tradičních lavinových drahách v Krkonoších, Jeseníkách a Kralickém Sněžníku byly vymezeny tři třídy ohrožení (vysoké, střední, nízké) vymodelované pomocí softwaru RAMMS. Pro území Krkonošského národního parku byl navíc vytvořen statistický model náchylnosti území, kde mohou potenciálně vzniknout odtrhové zóny lavin, resp. kde může dojít ke vzniku sněhové laviny. Mapa celého území Krkonošského národního parku byla vytvořena v měřítku 1:55 000, ostatních sedm map pak v podrobnějším měřítku 1:10 000.

Mapy ve formátu pdf jsou dostupné zde.

Vedlejší publikované výsledky projektu

Publikace výsledků na konferencích

International Snow Science Workshop 2013

ISSW 2013

Na konferenci v Grenoblu byly prezentovány dva postery a následně publikovány dva články ve sborníku z konference zaměřené na první výsledky práce na projektu.

Poster s názvem "New tool for avalanche forecasting in Krkonoše Mountains" si můžete prohlénout zde, článek ve sborníku na toto téma je k dispozici zde.

Poster s názvem "Spatial distribution of HBV-ETH model" si můžete prohlénout zde, článek ve sborníku na toto téma je k dispozici zde.

Odkaz na cely sborník z konference v Grenoblu je zde.

EGU General Assembly 2014

Konference evropské geofyzikální unie, kde byl prezentován ústní přípěvek s názvem "Snow-avalanche hazard forecasting in the Krkonoše Mountains, Czechia". Odkaz na abstrak příspěvku je zde a prezentaci k prednášce si můžete prohlésnout zde.

State of Geomorphological Research in 2014

Na konferenci byl prezentován poster s názvem "Snow-avlanche hazard analysis in the Krkonoše Mountains, Czechia", který je k dispozici zde.

AGU General Assembly 2014

Na koferenci americké geofyzikální unie byl prezentován poster s názvem "Snow-avalanche modeling and hazard level assessment using statistical and physical modeling, DSS and WebGIS: case study from Czechia", který si můžete prohlédnout zde.

International SGEM GeoConference 2015

Mezioborová mezinárodní konference, kde byly publikovány výsledky z měření plošné distribuce sněhu ve vrcholových partiích Krkonoš s názvem Variability in snow cover conditions at the Certova louka and the Modre sedlo sites (Giant mts.) during the period 2003-2013. Celý příspěvek je možné stáhnout zde.

EGU General Assembly 2015

Konference evropské geofyzikální unie, kde byl prezentován poster "Numerical run-out modelling used for reassessment of existing permanent avalanche paths in the Krkonoše Mts., Czechia". Odkaz na poster je zde.

State of Geomorphological Research in 2015

Na konferenci byl prezentován poster s názvem "Re-assessment of permanent snow-avalanche paths in the Krkonoše Mts. based on numerical run-out modelling", který je k dispozici zde.

Digital Earth 2015

Mezinárodní konference v Kanadě, kde byl prezentován poster "Information system for evaluation of avalanche hazard in mountain regions of Czechia", který si lze prohlédnout zde.