O projektu

Projekt VG20132015115 - Vytvoření informačního systému pro vyhodnocení lavinového nebezpečí v horských oblastech České republiky (2013-2015, MV0/VG)

Cíle projektu

Hlavním cílem řešeného projektu bylo vytvoření nástroje pro podrobné vyhodnocení lavinové situace v horských oblastech a zprovoznění informačního systému o lavinovém nebezpečí.

Dílčí cíle projektu

  1. Zaměření lavinových drah a doplnění lavinového katastru
  2. Propojení aktualizovaného lavinového katastru s databází o zjištěných lavinách
  3. Statistická analýza vyhlášených stupňů lavinového nebezpečí a zjištěných pádů lavin
  4. Vytvoření softwarového nástroje pro modelování vývoje sněhové pokrývky v horských oblastech
  5. Vytvoření webové aplikace pro informování veřejnosti o lavinovém nebezpečí

Doba řešení projektu

Doba řešení projektu byla 34 měsíců do dubna 2013 do prosince 2015.

Účastníci projektu

Účastníky projektu byly Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze, Intergraph CS s.r.o. a Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Důvody pro řešení projektu

Nebezpečí ohrožení života pádem laviny se v České republice omezuje především na horské oblasti. Je to však riziko periodicky se opakující každé zimní období a trvající v některých případech až polovinu roku. S narůstající oblibou zimních sportů (především skialpinismus, snowboarding, telemark, freeride, chůze na sněžnicích apod.) je tomuto riziku vystaveno čím dál více lidí.

Na rozvoj nových druhů sportu reagují i místní správy ochrany přírody, např. koncem roku 2010 bylo v Krkonoších otevřeno osm nových tras pro skialpinisty. Povolené trasy pro tyto sporty často vedou exponovanými terény a pohyb v těchto místech vyžaduje znalost aktuálního stavu lavinového nebezpečí. Vzhledem k charakteru výše uvedených sportů a atraktivitě některých lokalit však často dochází k pohybu osob mimo vyznačené trasy v územích, které jsou vysoce ohrožené možným pádem lavin.

Informace o rozsahy lavinových drah o lavinovém nebezpečí jsou z pohledu bezpečnosti osob zásadní. A to nejen v případech turistického či sportovního vyžití, ale také v případě pátracích a zásahových akcí Horské služby či jiných složek Integrovaného záchranného sytému České republiky. Plánování bezpečnějších přístupových tras k oblasti zásahu i následného transportu postižených osob může výrazně snížit riziko ohrožení členů záchranných složek státu. Toto riziko je v případě těchto akcí velmi vysoké, protože se často jedná o období vysokého stupně lavinového nebezpečí a o místa, která jsou právě pádem lavin ohrožena. V současné době je pohyb při pátracích a zásahových pracích podmíněn především osobními zkušenostmi nasazených osob, zejména velitele zásahu.

Z dlouhodobých statistických šetření pádů lavin vyplývá, že 95 % lavin, kdy byl někdo zasypán, bylo uvolněno samotnými turisty či sportovci. Z tohoto faktu vyplývá, že pravděpodobnost náhodného zasypání lavinou je velice nízká a volbou vhodné trasy lze významně snížit riziko ohrožení osob a především předcházet tragickým situacím - 52 % osob zasypaných lavinou je vytaženo mrtvých.

Řešení projektu a jeho výstupy

Informace o jednotlivých částech řešení projektu a publikované výstupy lze nalézt v jednotlivých částech těchto stránek.