Meteorologická data

Pro fungování modelových předpovědí, které jsou součástí informačního systému jsou nezbytná aktuální meteorologická data a jejich predikce. V současné době jsou používány aktuální výstupy z modelu AladinCZ, který pro účely projektu posktytuje ČHMÚ.

V rámci projektu byla zpracována a vyhodnocena historická meteorologická data z dostupných stanic z oblasti Krkonoš, Jeseníků a Kralického Sněníku. Dalším velice důležitým zdrojem byla získána velice cenná data z měření p. Spusty, která nikdy nebyla dříve zpracována a jsou k dispozici pouze ve formě grafů.

Ukázka záznamů měření p. Spusty na Labské boudě v sezóně 1972-73.

Ukázka záznamů měření p. Spusty na Labské boudě v sezóně 1972-73.