Databáze lavin

Zpracování historických záznamů o lavinách

V rámci projektu byly zpracovány historické záznamy o pádech jednotlivých lavin uvedených v lavinovém katastru. Tento katastr byl digitalizován a aktualizován do roku 2014. Záznamy byly uloženy do databáze, která je základem pro databázi pádů lavin v informačním systému.

Z historických záznamů o pádech lavin byl sestavena základní časová řada, ze které lze určit počty pádů lavin v jednotlivých letech nebo procentuální rozložení lavinové aktivity v Krkonoších.

Databáze pádů lavin byla propojena s aktualizovaným lavinovým katastrem. U každé trediční lavinové drány se v mapové aplikaci zobrazí seznam lavin, který umožňuje získání informací o jednotlivých páde (výška, délka a forma odtrhu, délka laviny, forma nánostu adt.).

Grafický přehled registrovaných lavin v Krkonoších mezi sezónami 1961-62 a 2013-14.

Grafický přehled registrovaných lavin v Krkonoších mezi sezónami 1961-62 a 2013-14.

Přehled zaznamenaných pádů lavin v jednotlivých tradičních lavinových drahách v Krkonoších v období od sezóny 1961-62 do sezóny 2013-14.

Přehled zaznamenaných pádů lavin v jednotlivých tradičních lavinových drahách v Krkonoších v období od sezóny 1961-62 do sezóny 2013-14.

Procentuální rozložení lavinové aktivity podle měsíců za období 1961/62 – 2013/14 v české části Krkonoš.

Procentuální rozložení lavinové aktivity podle měsíců za období 1961/62 – 2013/14 v české části Krkonoš.